Informácie - akadémie a kempy 2020

COVID-19: opatrenia

  • Na športovisku sa nachádza v rovnakom čase najviac 100 osôb;
  • vzdialenosť medzi športovcami a ostatnými osobami bude zachovaná najmenej 2 metre (odporúčame rodičom, aby sa zrdžovali "mimo dosahu detí", tak aby sa deti mohli sústrediť na šport);
  • športovci v čase tréningu nie sú povinní nosiť ochranný prostriedok dýchacích ciest (nos, ústa), ktorý bráni šíreniu kvapôčok;
  • na športovisku bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk;
  • nie sú využívané súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia;
  • je treba si priniesť vlastnú fľašu na vodu (ideálne ju mať podpísanú);
  • po skončení tréningu bude vykonávaná pravidelná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok.

Prehlásenie rodičov o zdravotnej spôsobilosti, bezinfečnosti a súhlas s účasťou

Prosím, vyplňte tento dokument, podpíšte a odovzdajte trénerom!

Posudok o zdravotnej sPôsobilosti

Pokyny k nástupu do KEMpOV 2020

Všeobecné informácie

 CZ  EN