MŠK Žilina & Coerver Coaching

Spoločné projekty MŠK Žilina & Coerver® Coaching

V rámci spolupráce medzi klubom a vzdelávacím programom Coerver® Coaching sa môžu hráči a hráčky vo veku 6-13 rokov zúčastňovať na spoločných futbalových akcií.

MŠK Žilina & Coerver Coaching

Každý účastník získá:

  • špeciálný tréning, ktorý využíva svetovo známu metódu Coerver® Coaching
  • vedenie preškolenými a licencovanými trénermi Coerver® Coaching
  • individuálne hodnotenie hráčov pre rodičov
  • možnosť zakúpiť tréningový set adidas®
  • certifikát Coerver® Coaching

Cena a platové podmienky:

Junior Academy 135 EUR ZA 10 TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK

Performance Academy 145 EUR ZA 10 TRÉNINKOVÝCH JEDNOTIEK

Cena za účasť v akadémii zahrňuje náklady na usporiadanie akadémie, t.j. najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akadémii, prenájom areálu, kde budú usporiadané tréningy v rámci akadémie. Dopravu na tréningy v rámci akadémie si účastník zaisťuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu.

 

V prípade dlhodobej choroby alebo zraneniu presahujúcu dobu minimálne 21 dní má účastník právo na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku podľa skutočného počtu zmeškaných tréningových jednotiek.

PRÍMESTSKÉ KEMPY 175 EUR

PLATEBNÉ PODMIENKY:
Celá čiastka do 14 dní od potvrdenia prihlášky.

 

STORNO PODMIENKY:
Pri zrušení pobytu zo strany účastníka sú platné nižšie uvedené storno podmienky:
- pri zrušení pobytu viac ako 60 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 75 Euro
- pri zrušení pobytu 30-59 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 120 Euro
Pre zrušenie pobytu 1-29 dní pred termínom nástupu do kempu, v deň nástupu alebo pri prerušení a predčasnom ukončení pobytu je stornovací poplatok v plnej výške 175 Euro.

Doporučujeme preto uzavrieť poistenie storno poplatkov.

 

Kontakty:

Viktor Miko

0903 529 727

Pavol Gregora

0910 901 210

 CZ  EN