MŠK Fomat Martin & Coerver Coaching

SPOLOČNÉ PROJEKTY MŠK FOMAT MARTIN & COERVER® COACHING

V rámci spolupráce medzi klubom a vzdelávacím programom Coerver® Coaching sa môžu hráči a hráčky vo veku 6-13 rokov zúčastňovať na spoločných futbalových akcií.

MŠK Fomat Martin & Coerver Coaching

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKÁ:

  • špeciálný tréning, ktorý využíva svetovo známu metódu Coerver® Coaching
  • individuálne hodnotenie hráčov pre rodičov
  • možnosť zakúpiť tréningový set adidas®
  • certifikát Coerver® Coaching
  • vedenie preškolenými a licencovanými trénermi Coerver® Coaching

 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

JUNIOR ACADEMY 135 EUR ZA 10 TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK
PERFORMANCE ACADEMY 145 EUR ZA 10 TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK

Cena za účasť v akadémii zahrňuje náklady na usporiadanie akadémie, t.j. najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akadémii, prenájom areálu, kde budú usporiadané tréningy v rámci akadémie. Dopravu na tréningy v rámci akadémie si účastník zaisťuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu.

V prípade dlhodobej choroby alebo zraneniu presahujúcu dobu minimálne 21 dní má účastník právo na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku podľa skutočného počtu zmeškaných tréningových jednotiek.

PRÍMESTSKÝ KEMP 175 EUR

PLATEBNÉ A STORNO PODMIENKY:
Celá čiastka do 14 dní od potvrdenia prihlášky.
Pri zrušení pobytu zo strany účastníka sú platné nižšie uvedené storno podmienky:
- pri zrušení pobytu viac ako 60 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 75 Euro
- pri zrušení pobytu 30-59 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 120 Euro
Pre zrušenie pobytu 1-29 dní pred termínom nástupu do kempu, v deň nástupu alebo pri prerušení a predčasnom ukončení pobytu je stornovací poplatok v plnej výške 175 Euro.

 

Doporučujeme preto uzavrieť poistenie storno poplatkov.

KONTAKTY:

PAVOL GREGORA

0910 901 210

 

 CZ  EN