FC Spartak Trnava & Coerver Coaching

FC Spartak Trnava & Coerver Coaching

Spoločné projekty FC Spartak Trnava & Coerver® Coaching

V rámci spolupráce medzi klubom a vzdelávacím programom Coerver® Coaching sa môžu hráči a hráčky vo veku 6-13 rokov zúčastňovať na spoločných futbalových akcií.

 

Každý účastník získá:

  • špeciálný tréning, ktorý využíva svetovo známu metódu Coerver® Coaching
  • vedenie preškolenými a licencovanými trénermi Coerver® Coaching
  • individuálne hodnotenie hráčov pre rodičov
  • možnosť zakúpiť tréningový set adidas®
  • certifikát Coerver® Coaching

 

Cena a platobné podmienky:

Junior Academy 135,- EUR ZA 10 TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK

Performance Academy 145,- EUR ZA 10 TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK

Cena za účasť v akadémii zahrňuje náklady na usporiadanie akadémie, t.j. najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akadémii, prenájom areálu, kde budú usporiadané tréningy v rámci akadémie. Dopravu na tréningy v rámci akadémie si účastník zaisťuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu.

 

V prípade dlhodobej choroby alebo zraneniu presahujúcu dobu minimálne 21 dní má účastník právo na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku podľa skutočného počtu zmeškaných tréningových jednotiek.

 

Kontakty:

Adam Chorvath

0907 963 413

 

Pavol Gregora

0910 901 210

 CZ  EN