CFT Academy & Coerver Coaching

Spoločné projekty CFT Academy & Coerver® Coaching

V rámci spolupráce medzi klubom a vzdelávacím programom Coerver® Coaching sa môžu hráči a hráčky vo veku 6-13 rokov zúčastňovať na spoločných futbalových akcií.

CFT Academy & Coerver Coaching

Každý účastník získá:

  • špeciálný tréning, ktorý využíva svetovo známu metódu Coerver® Coaching
  • individuálne hodnotenie hráčov pre rodičov
  • certifikát Coerver® Coaching
  • vedenie preškolenými a licencovanými trénermi Coerver® Coaching

Cena a platobné podmienky:

Junior Academy 120,- EUR ZA 10 TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK

Performance Academy 120,- EUR ZA 10 TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK

Cena za účasť v akadémii zahrňuje náklady na usporiadanie akadémie, t.j. najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akadémii, prenájom areálu, kde budú usporiadané tréningy v rámci akadémie. Dopravu na tréningy v rámci akadémie si účastník zaisťuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu.

 

V prípade dlhodobej choroby alebo zraneniu presahujúcu dobu minimálne 21 dní má účastník právo na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku podľa skutočného počtu zmeškaných tréningových jednotiek.

Prímestský kempy 129,- EUR

PLATEBNÉ PODMIENKY:
Celá čiastka do 14 dní od potvrdenia prihlášky.

 

STORNO PODMIENKY:
Pri zrušení pobytu zo strany účastníka sú platné nižšie uvedené storno podmienky:
- pri zrušení pobytu viac ako 60 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 50 Euro
- pri zrušení pobytu 30-59 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 10 Euro
Pre zrušenie pobytu 1-29 dní pred termínom nástupu do kempu, v deň nástupu alebo pri prerušení a predčasnom ukončení pobytu je stornovací poplatok v plnej výške 129 Euro.

Doporučujeme preto uzavrieť poistenie storno poplatkov.

 

Kontakty:

Roman Kuzemka

0917 457 726

Pavol Gregora

0910 901 210

 CZ  EN