Informácie pre účastníkov a rodičov

Trnava-Modranka, 8. - 12. júla 2019

ŠK Trnava-Modranka
Ivana Krasku 34
917 05 Trnava-Modranka

 

Cena kempu: 175 EUR


Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka

Tréneri


Adam Chorvath

Adam Chorvath

senior tréner
Coerver Asistent

Denis Ďuga

Denis Ďuga

senior tréner
Coerver AsistentInformácie pre účastníkov a rodičov

V priložených dokumentoch nájdete konkrétne pokyny, odporúčania a dôležité kontakty.
Podmienkou pre nástup do kempu je predloženie kópie preukazu zdravotného poistenia, Prehlásenie rodičia a Posudok o zdravotnej spôsobilosti v podpísanej obálke.

Informácie pre účastníkov a rodičov Informácie pre účastníkov a rodičov Prehlásenie rodičov Prehlásenie rodičov Posudok o zdravotnej spôsobilosti Posudok o zdravotnej spôsobilosti

PRIHLÁŠKA

Informácie pre účastníkov a rodičov

V priložených dokumentoch nájdete konkrétne pokyny, odporúčania a dôležité kontakty.
Podmienkou pre nástup do kempu je predloženie kópie preukazu zdravotného poistenia, Prehlásenie rodičia a Posudok o zdravotnej spôsobilosti v podpísanej obálke.

Informácie pre účastníkov a rodičov Informácie pre účastníkov a rodičov Prehlásenie rodičov Prehlásenie rodičov Posudok o zdravotnej spôsobilosti Posudok o zdravotnej spôsobilosti
 CZ  EN