Informácie pre účastníkov a rodičov

Martin - Bystrička (VYPREDANÉ), 1. - 5. júla 2019

Futbalové ihrisko
Bystrička 179
038 04 Bystrička

 

Cena kempu: 175


Martin - Bystrička (VYPREDANÉ)
Martin - Bystrička (VYPREDANÉ)
Martin - Bystrička (VYPREDANÉ)
Martin - Bystrička (VYPREDANÉ)

Tréneri


Ing. Matej Berník

Ing. Matej Berník

senior tréner
Coerver Asistent

Jan Uhrin

Jan Uhrin

senior tréner
Coerver Tréner

Marek Uhrin

Marek Uhrin

senior tréner
Coerver TrénerInformácie pre účastníkov a rodičov

V priložených dokumentoch nájdete konkrétne pokyny, odporúčania a dôležité kontakty.
Podmienkou pre nástup do kempu je predloženie kópie preukazu zdravotného poistenia, Prehlásenie rodičia a Posudok o zdravotnej spôsobilosti v podpísanej obálke.

Informácie pre účastníkov a rodičov Informácie pre účastníkov a rodičov Prehlásenie rodičov Prehlásenie rodičov Posudok o zdravotnej spôsobilosti Posudok o zdravotnej spôsobilosti

PRIHLÁŠKA

Informácie pre účastníkov a rodičov

V priložených dokumentoch nájdete konkrétne pokyny, odporúčania a dôležité kontakty.
Podmienkou pre nástup do kempu je predloženie kópie preukazu zdravotného poistenia, Prehlásenie rodičia a Posudok o zdravotnej spôsobilosti v podpísanej obálke.

Informácie pre účastníkov a rodičov Informácie pre účastníkov a rodičov Prehlásenie rodičov Prehlásenie rodičov Posudok o zdravotnej spôsobilosti Posudok o zdravotnej spôsobilosti
 CZ  EN