Bratislava - ZŠ Bieloruská (tělocvičňa), Január - marec 2023, pondělok 18:00 h.

ZŠ Bieloruská
Bratislava


PRIHLÁŠKA

Informácie pre účastníkov a rodičov

Informácie pre účastníkov

Informácie pre účastníkov Informácie pre účastníkov Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti Poriadok a podmienky účasti Poriadok a podmienky účasti Domáce úlohy Domáce úlohy
 CZ  EN