Bratislava FTVŠ UK (PA), September - november 2019, piatok 18:00 h.

FTVŠ UK Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Bratislava


Bratislava FTVŠ UK (PA)
Bratislava FTVŠ UK (PA)
Bratislava FTVŠ UK (PA)
Bratislava FTVŠ UK (PA)Tréneri


Pavol Gregora

Pavol Gregora

Coerver® Technický riaditeľ
trénerská licencia UEFA APRIHLÁŠKA

 CZ  EN