Bratislava FTVŠ UK (JA), Apríl - jún 2019, piatok 18:00 h.

FTVŠ UK Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Bratislava


Bratislava FTVŠ UK (JA)
Bratislava FTVŠ UK (JA)
Bratislava FTVŠ UK (JA)
Bratislava FTVŠ UK (JA)Tréneri


Marek Uhrin

Marek Uhrin

senior tréner
Coerver TrénerPRIHLÁŠKA

Informácie pre účastníkov a rodičov

Informácie pre účastníkov a rodičov

Poriadok a podmienky účasti

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

Domácí program pre hráčov

 

Informácie pre účastníkov a rodičov Informácie pre účastníkov a rodičov Poriadok a podmienky účasti Poriadok a podmienky účasti Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti Domácí program pre hráčov Domácí program pre hráčov
 CZ  EN