Žiar n. Hronom (PA) - VYPREDANÉ, Apríl - jún 2019, utorok 17:00

FK Žiar nad Hronom
Partizánska 10
965 01 Žiar nad Hronom


Žiar n. Hronom (PA) - VYPREDANÉ
Žiar n. Hronom (PA) - VYPREDANÉ
Žiar n. Hronom (PA) - VYPREDANÉ
Žiar n. Hronom (PA) - VYPREDANÉTréneri


Jaroslav Mališ

Jaroslav Mališ

junior tréner
Coerver AsistentPRIHLÁŠKA

Informácie pre účastníkov a rodičov

Informácie pre účastníkov a rodičov

Poriadok a podmienky účasti

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

Domácí program pre hráčov

 

Informácie pre účastníkov a rodičov Informácie pre účastníkov a rodičov Poriadok a podmienky účasti Poriadok a podmienky účasti Vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti a bezinfekcnosti Vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti a bezinfekcnosti Domácí program pre hráčov Domácí program pre hráčov
 CZ  EN