Žiar n. Hronom (JA) (VYPREDANÉ), Apríl - jún 2019, utorok 17:00

FK Žiar nad Hronom
Partizánska 10
965 01 Žiar nad Hronom


Žiar n. Hronom (JA) (VYPREDANÉ)
Žiar n. Hronom (JA) (VYPREDANÉ)
Žiar n. Hronom (JA) (VYPREDANÉ)
Žiar n. Hronom (JA) (VYPREDANÉ)Tréneri


Michal Košuda

Michal Košuda

senior tréner
Coerver TrénerPRIHLÁŠKA

Informácie pre účastníkov a rodičov

 

Informácie pre účastníkov a rodičov

Poriadok a podmienky účasti

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

Domácí program pre hráčov

 

Informácie pre účastníkov a rodičov Informácie pre účastníkov a rodičov Poriadok a podmienky účasti Poriadok a podmienky účasti Vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti a bezinfekcnosti Vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti a bezinfekcnosti Domácí program pre hráčov Domácí program pre hráčov
 CZ  EN