Bratislava FTVŠ UK - piatok, September - november 2018, piatok 18:00 h.

FTVŠ UK Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Bratislava


Bratislava FTVŠ UK - piatok
Bratislava FTVŠ UK - piatok
Bratislava FTVŠ UK - piatok
Bratislava FTVŠ UK - piatokTréneri


Marek Uhrin

Marek Uhrin

senior tréner
Coerver TrénerNájdite si miesto konania akadémie na mape

PRIHLÁŠKA

Informácie pre účastníkov a rodičov

Milí hráči, vážení rodičia,dovoľte nám, aby sme vám touto cestou poskytli informácie o nástupe do Coerver® Coaching Junior Academy. V priložených dokumentoch nájdete konkrétne pokyny, odporúčania a dôležité kontakty. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Informácie pre účastníkov a rodičov Informácie pre účastníkov a rodičov Poriadok a podmienky účasti Poriadok a podmienky účasti Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti Domácí program pre hráčov Domácí program pre hráčov
 CZ  EN