Performance Academy

COERVER® COACHING PERFORMANCE ACADEMY

Performance akadémie sú určené pre vekovú kategóriu U10 - U13 a kladú si za cieľ maximalizovat rozvoj každého hráče, a to tak, že se hráči dostávajú profesionálne vedenie. Hráči mají k dispozícii programy špecificky vekovo zamerané na rozvoj techniky a fyziologie, prvotriedne vybavenie a podporný program na ihrisku i mimo neho. Naším cieľom je rozvíjať sebevedomých a kreatívnych hráčov zároveň s výukou základních společenských predpokladov, ako je športové správanie a rešpekt, spoločne so správnym postojom k tréningu a hre.

 

TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Performance Academy ponúka hráčom jedinečný program, ktorý bol navrhnutý tak, aby maximalizoval rozvoj technického, fyzického, psychického a sociálního potenciálu každého hráča. Je zameraný na aktivity či na ihrisku, či mimo neho a nieje postavený na konkurenčnom boji. Základom programu je šeststupňová Coerver® Pyramída rozvoja hráča zamerená na precvičování Ball mastery (Ovladánie lopty), Receiving & Passing (Spracovanie a prihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rýchlosť), Finishing (Zakončenie) a Group play (Skupinové hry) s dôrazom na rozvoj sily, rýchlosti a rozhodovania sa!

 

ZDRAVOTNÁ DIAGNOSTIKA A TESTOVANIE

V rámci programu budú členovia akadémie komplexne otestovaní a vyšetrení u popredných odborníkov. Toto zahrňuje predovšetkým:

 

Vstupný pohovor
Fyzioterapeutické vyšetrenie
Somatometria
Nutričné vyšetrenie
Psychologické vyšetrenie
Diagnostika mySASY

 

Laboratórne vyšetrenie
- telesné zloženie
- posturálna stabilita
- explozívna sila
- izokinetická sila

 

Terénne testovanie a Skill test
- rýchlosť
- vytrvalosť
- agilita
- sila
- streľba a prihrávanie na presnosť
- dribling s loptou
- kontrola lopty

 

Jednotlivé testy a vyšetrenia budú rozdelené do 3. modulov, ktoré sa budú realizovať v priebehu celého kalendárneho roku.

 

TECHNICKÁ PERIODIZÁCIA (JESEŇ 2018)

1. + 6. týden - 1 na 1
Klamavé pohyby: Drag Scissors
https://youtu.be/0DKgUcK98xA

 

2. + 7. týždeň - 1 na 1
Zmeny smeru: U-turn
https://youtu.be/Cpv45R_Q9b8

 

3. + 8. týždeň - Prvný dotyk
Ball mastery 72-75
https://ulozto.sk/tam/_rtWtDJ98WZVh

 

4. + 9. týždeň - Zakončenie a 1 na 1
Zmeny smeru: Drag pusch
https://youtu.be/0DKgUcK98xA

 

5. + 10. týždeň - Hry malých forem
Štart a zastavenie: High wave
https://youtu.be/qY4akBlU2sw

 

Termíny a začiatky tréningov

Program akadémie tvoria 4 bloky - jesenná, zimná a jarná akadémia + letný pobytový Performance kemp. Každá akadémia sa skladá z 10 tréningových jednotiek. Tréning v akadémii trvá 90 min. Detailný harmonogram tréningov obdržia účastníci pred otvorením akadémie.

 

JAR 2019

Bratislava Kalinčiakova - štvrtok: od 11. apríla 2019 od 17:00 hod.
Bratislava FTVŠ - piatok: od 12. apríla 2019 od 18:00 hod.
Žilina - piatok: od 12. apríla 2019 od 18:00 hod.

Žiar nad Hronom - utorok: od 9. apríla 2019 od 17:00 hod.
Senec - utorok: od 9. apríla 2019 od 18:30 hod.
Trnava - pondelok: od 8. apríla 2019 od 18:30 hod.
Trnava - streda: od 10. apríla 2019 od 18:30 hod.

Martin - pondelok: od 8. apríla 2019 od 18:00 hod.

Vranov n T. - streda: od 10. apríla 2019 od 16:00 hod.
Prešov - streda: od 10. apríla 2019 od 17:30 hod.

Košice - utorok: od 9. apríla 2019 od 18:00 hod.


 

OTEVRENIE AKADEMIE

Podmienkou pre otevrenie akademie je prihlásenie minimálne 8 účastníkov. Do akademie se môžu prihlásiť hráči i hráčky vo vekové kategórii U10 - U13. Maximálny počet účastníkov prijatých do akademie je limitovaný.

garant akadémie

Performance Academy

Mgr. Pavol Gregora, PhD.

Technický riaditeľ Coerver® Coaching Slovensko
Absolvent magisterského štúdia na FTVŠ UK - špecializácia trénerstvo futbal
Absolvent doktorandského štúdia na FTVŠ UK v Bratislave
Trénerská licencia: UEFA "A" licencia

 

Absolvované kurzy a prax:

Coerver® Coaching Youth Diploma 1 (Aachen, Bratislava)
Coerver® Coaching Youth Diploma 2 (London)
Coerver® Coaching Technical camp (Benfica Lisabon)
Coerver® Coaching KURZ 1, KURZ 2, Kurz 3
Coerver® Coaching Camp (Bratislava, Trnava, Belá, Skalná, Praha)
Coerver® Junior Academy (Bratislava, Rohožník, Trnava, Senec)

 

Trénerská kariéra:

FC Petržalka 1898, Dynamo Dresden, FC Spartak Trnava, Atletico de Madrid (polročná stáž), FK Senica, 1.FC Nürnberg

 

Každý účastník získA:

  • 15 hodin tréningu za využitie svetovo známej metódy Coerver® Coaching
  • vedenie preškolenými a licencovanými trénermi Coerver® Coaching
  • odborná zdravotná diagnostika a test pohybových schopností (za príplatok)
  • individuálne hodnotenie hráča pre rodičov
  • certifikát Coerver® Coaching

CENA: 

145,- EUR ZA 10 TRÉNINgOVÝCH JEDNOTiEK

Cena za účasť v akadémii zahrňuje náklady na usporiadanie akadémie, t.j. najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akadémii, prenájom areálu, kde budú usporiadané tréningy v rámci akadémie. Dopravu na tréningy v rámci akadémie si účastník zaisťuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu.

 

V prípade dlhodobej choroby alebo zraneniu presahujúcu dobu minimálne 21 dní má účastník právo na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku podľa skutočného počtu zmeškaných tréningových jednotiek.

120,- EUR ZA 1. MODUL TESTOVANIA A VYŠETRENI

KONTAKTY:

PAVOL GREGORA

0910 901 210
pavol.gregora@coerver.sk


 CZ  EN