Registrácia do Coerver Coaching

OBJEDNÁVATEĽ (komu poslať FAKTÚRU)


 
 
 
 
 
   

 

REFERENČNÁ OSOBA

Meno a priezvisko rodičov alebo trénera, ktorý vám odporučil program Coerver Coaching.

 

 

 

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

 

Hráč Tréner
Vyhlásenie: Som si vedomý, že účasť na podujatí predstavuje riziko nebezpečenstvo nehôd, úrazov, škôd na zdraví a majetku. Zvážil som a rozumiem všetkým týmto rizikám, vrátane ich možného rozsahu a dosahu a prehlasujem, že hodlám o svoje vlastné vôli tieto riziká podstúpiť na vlastné nebezpečenstvo. Beriem na vedomie, že organizátor akcie nenesie zodpovednosť za prípadné škody na majetku a zdraví, alebo za zranenia súvisiace s účasťou na akcii alebo jeho návštevou. Zaškrtnutím poľa "Súhlasím" vyjadrujem súhlas s vyššie uvedeným vyhlásením.
Vyhlásenie: Účastník berie na vedomie, že Moderné futbal s.r.o. je správcom osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, a účastník týmto dáva spoločnosti Moderné futbal s.r.o. výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka dôjde na adresu spoločnosti Moderné futbal s.r.o., Drtinova 10/557, Praha 5, 150 00.

 CZ  EN