Junior akadémia

Coerver® Coaching Junior Akadémia

Junior akadémia je zameraná na individuálny rozvoj futbalových zručností jednotlivcov a je určená pre věkovú kategóriu U6 - U9. Cieľom akadémie je osvojiť si šesťstupňovú Coerver® Pyramídu, ktorá zahŕňa precvičenie ovládania lopty, spracovanie a prihrávanie, situáciu 1 na 1, rozvoj rýchlosti, zakončenie a hry.

Prečo sa prihlásiť do akadémie?

 • Nadväzuje na letné a zimné kempy
 • Pravidelný proces pod kontrolou trénerov a garantov
 • Domáce úlohy
 • Zľava na vybavenie adidas
 • Hodnotenie pre rodičov od trénerov

ČO VÁS BUDEME UČIŤ?

 • Skupinový útok - Malé skupinové cvičenia a hry, ktoré sa sústredia na nácvik rýchleho protiútoku
 • Zakončenie - Cvičenia a hry na zlepšenie techniky zakončenia v oblasti pokutového územia
 • Rýchlost - Cvičenia a hry na zlepšenie obratnosti, zrýchlenia a sily tak s loptou, ako aj bez nej
 • Cvičenia 1 na 1 -  Cvičenia a hry, ktorými sa naučia klučky a vytvorenie si priestoru proti těsnej obrane
 • Prihrávky a spracovanie - Cvičenia a hry na zlepšenie prvého dotyku s loptou a dôraz na presné a kreatívne prihrávky
 • Ovládanie lopty - Každý hráč s loptou, opakovanie technických cvičení s loptou oboma nohami

TRÉNINGOVÝ PROGRAM

Junior Academy ponúka hráčom jedinečný tréningový program vypracovaný Alfom Galustianom a Charliem Cookom, spoluzakladateľom Coerver® Coaching. Základom programu je šesťstupňová Coerver® Pyramída rozvoja hráča zameraná na precvičovanie Ball mastery (Ovládanie lopty), Receiving & Passing (Spracovanie a prihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rýchlosť), Finishing (Zakončenie) a Group play (Skupinové hry).

 

TechnickÁ periodizÁcia (Jeseň 2018)

1. + 6. týždeň - 1 na 1

Klamavé pohyby: Side step
https://youtu.be/xvyLOkLhTK4


2. + 7. týždeň - 1 na 1

Zmeny smeru: Inside cut
https://youtu.be/FfrDyGZYpZM


3. + 8. týždeň - Prvý dotyk

Ball mastery 1-5
https://www.youtube.com/watch?v=94KuOfMKG2Q
https://www.youtube.com/watch?v=dRpfwtPv5hA
https://www.youtube.com/watch?v=15y7MGYKuN8
https://www.youtube.com/watch?v=vkFlgOi4diQ
https://www.youtube.com/watch?v=J77JFvfdm4k


4. + 9. týždeň - Zakončenie a 1 na 1

Zmeny smeru: Inside/outside cut
https://youtu.be/XC0hIr7c-Jo


5. + 10. týždeň - Hry malých forem

Ball mastery 6-10
https://www.youtube.com/watch?v=WbLVKfdSMT0
https://www.youtube.com/watch?v=owiNAbn2200
https://www.youtube.com/watch?v=z7TuoaA-WN4
https://www.youtube.com/watch?v=em0ALzMSt6U
https://www.youtube.com/watch?v=o5Yp2IMI5ZI

 

Termíny a začiatky tréningov

Program akadémie tvorí 10 tréningových jednotiek. Každý tréning trvá 90 min. Detailný harmonogram tréningov účastníci dostanú pred otvorením akadémie.

 

Zima 2019

Bratislava - pondělok: od 7. januára 2019 od 15:30 hod.
Bratislava - piatok: od 11. januára 2019 od 17:00 hod.
Senec - pondělek: od 7. januára 2019 od 18:45 hod.
Trnava - streda: od 9. januára 2019 od 18:00 hod.
Vranov nad Topľou - streda: od 9. januára 2019 od 17:30 hod.
Prešov - streda: od 7. januára 2019 od 18:00 hod.

 

Jeseň 2018

Bratislava Vajnory - pondělok: od 10. septembra 2018 od 17:00 hod.
Bratislava Vajnory - štvrtok: od 13. septembra 2018 od 17:00 hod.
Bratislava FTVŠ - piatok: od 14. septembra 2018 od 18:00 hod.
Žilina - pondělek: od 10. septembra 2018 od 18:00 hod.
Žiar nad Hronom - utorok: od 11. septembra 2018 od 17:00 hod.
Martin Žabokreky - piatok: od 10. septembra 2018 od 15:00 hod.
Dolný Kubín - streda: od 12. septembra 2018 od 17:00 hod.
Senec - utorok: od 11. septembra 2018 od 18:30 hod.
Senec - piatok: od 14. septembra 2018 od 18:30 hod.
Trnava - pondělek: od 10. septembra 2018 od 18:30 hod.
Trnava - streda: od 12. septembra 2018 od 18:30 hod.
Vranov nad Topľou - streda: od 12. septembra 2018 od 17:30 hod.

 

OTVORENIE AKADÉMIE

Do akadémie sa môžu prihlásiť hráči aj hráčky kategórie U6 - U9. Maximálny počet účastníkov prijatých do akadémie je limitovaný.

odborný Garant akademií

Junior akadémia

Mgr. pavol gregora, Phd.

Technický riaditeľ Coerver® Coaching Slovensko
Absolvent magisterského štúdia na FTVŠ UK - špecializácia trénerstvo futbal
Absolvent doktorandského štúdia na FTVŠ UK v Bratislave
Trénerská licencia: UEFA "A" licencia

 

Absolvované kurzy a prax:

Coerver® Coaching Youth Diploma 1 (Aachen, Bratislava)
Coerver® Coaching Youth Diploma 2 (London)
Coerver® Coaching Technical camp (Benfica Lisabon)
Coerver® Coaching KURZ 1, KURZ 2, KURZ 3
Coerver® Coaching Camp (Bratislava, Trnava, Belá, Skalná, Praha)
Coerver® Junior Academy (Bratislava, Rohožník, Trnava, Senec)

 

Trénerská kariéra:

FC Petržalka 1898, Dynamo Dresden, FC Spartak Trnava, Atletico de Madrid (polročná stáž), FK Senica, 1.FC Nürnberg

 

Každý účastník získa:

 • 15 hodín tréningu, ktorý využíva svetovo známu metódu Coerver® Coaching
 • vedenie preškolenými a licencovanými trénermi Coerver® Coaching
 • individuálne hodnotenie hráčov pre rodičov
 • možnosť zakúpiť tréningový set adidas®
 • certifikát Coerver® Coaching

CENA a platobné podmienky:

135,- EUR ZA 10 TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK

Cena za účasť v akadémii zahrňuje náklady na usporiadanie akadémie, t.j. najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akadémii, prenájom areálu, kde budú usporiadané tréningy v rámci akadémie. Dopravu na tréningy v rámci akadémie si účastník zaisťuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu.


V prípade dlhodobej choroby alebo zraneniu presahujúcu dobu minimálne 21 dní má účastník právo na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku podľa skutočného počtu zmeškaných tréningových jednotiek.

KontaktY:

pavol gregora

0910 901 210

pavol.gregora@coerver.sk

 

 CZ  EN